Bijles aan huis

 

Wiskunde - Chemie - Fysica

Individuele bijles is ongeveer 3x zo effectief als les in groep.
 
Vanuit mijn diploma en zelfstudie heb ik voldoende bagage en kennis ontwikkeld om onderstaande profielen te begeleiden. Na enkele lessen zie ik de fouten die (dikwijls zichzelf) aangeleerd werden en ontwikkelt er zich een individuele aanpak geschikt voor u. Elke profiel vereist een lichtjes aangepaste strategie.

Studenten
middelbaar

1e of 2e zittijden

Ingangsexamen geneeskunde

Koninklijke millitaire school

Volwassen-onderwijs


Studenten middelbaar

Wiskunde/chemie/fysica
uit het hele leerplan van
1e tot 6e middelbaar 

 • Als leerkracht wetenschappen heb ik al heel wat ervaring opgebouwd om te zien op welke barrières sommige leerlingen vastlopen.
 • Op die leeftijd hebben mindere punten vooral te maken met een gebrek aan zelfvertrouwen en faalangsten. 
 • Eens leerlingen zien dat het echt niet zo moeilijk is en het begrijpbaar uitgelegd wordt, valt er al een heel belangrijke hindernis weg.
 • Waar nodig wordt een foutief aangeleerde methode gecorrigeerd (dikwijls is dit iets wat men zichzelf verkeerd aanleert).
 • Wanneer de theorie begrepen is, maken we samen oefeningen uit het boek en als daar behoefte aan is stuur ik nog oefeningen na. 

1e en 2e zittijden

Vooral chemie en fysica
(eventueel wiskunde)

 • Voor studenten hogeschool en universiteit.
 • Hier kan ik alleen maar garanderen hulp te kunnen bieden voor chemie (anorganische, analytische en organische chemie) en fysica, omdat dit mijn hoofdvakken zijn.  
 • Wiskunde op universitair of hogeschool niveau kan eventueel wel nog, maar moet individueel bekeken worden. In sommige richtingen kan het wel, maar richtingen met intensief veel wiskunde; bvb burgelijk ingenieur of master wiskunde, zullen ook voor mij te hoog gegrepen zijn). Kansberekening wordt nog bijgeschoold, dus voor 2017 kan ik daar nog geen oplossing geven.
 • Vooral voor chemie kan ik op alle vlakken heel wat oefeningen op universitair niveau voorzien. Oefeningen zoals ook te verwachten zijn op het examen. Of ik kan coachen wat de belangrijke en minder belangrijke delen zijn.

Ingangsexamen
arts en tandarts

Wiskunde/chemie/fysica

 • Voor deze ingangsexamens is een kennis vereist voor wiskunde, chemie en fysica die het hele middelbaar omvat (gebaseerd op een richting in het algemeen secundair onderwijs).
 • De vragen zijn korte multiple choice oefeningen, die zijn op zich niet heel moeilijk. Maar wel opgesteld om te laten twijfelen en tenzij de vakken zeer goed waren kan er wel noodzaak zijn nog wat te herhalen.
 • We kunnen slecht begrepen stukken opnieuw bekijken, inoefenen met andere oefeningen op niveau. Of we kunnen uw kennis testen/evalueren (bvb door vorige examenreeksen).
 • Er is een boek voorzien waarin alle vereiste stof beknopt uitgelegd staat, dit is heel goed als leidraad (en raad ik ook aan). Mijn ondervinding is dat er dikwijls te weinig oefeningen instaan om de reeds beknopte theorie helemaal volledig te begrijpen. 
 • Aanvullende oefeningen zullen zeker welkom zijn voor sommige stukken die al minder begrepen of niet gezien waren in het middelbaar.

KMS
(koninklijke millitaire school)

Wiskunde en fysica

 • De nadruk bij deze ingangsexamens ligt meer op snelheid en  logisch redeneervermogen dan pure kennis. Meer dan een goede basis is dikwijls niet nodig. 
 • De multiple choice vragen voor de KMS lijken dikwijls zeer complex, u moet echter de sleutel vinden (en snel) die een moeilijke oefening transformeren in iets begrijpbaar. 
 • Soms is eliminatie de snelste oplossing en soms is slechts deel van het vraagstuk oplossen al voldoende (alles oplossen zou tijdverlies zijn) om het juiste antwoord te kiezen.
 • We trainen dit door de voorbeeldvragen van de vorige jaren op te lossen. Hierbij is wel verondersteld dat de basiskennis voldoende aanwezig is.

Volwassen onderwijs

Wiskunde/chemie/fysica

 • Voor wie meer uit zijn leven wil halen. Voor wie een andere job nastreeft of een hogere functie wil behalen.
 • Als voorbereiding op een toekomstige opleiding of als aanvulling op de lessen omdat er te weinig tijd was.
 • Een soort cursus of op zijn minst boeken, zijn wel een noodzakelijk om een leidraad te hebben. Ik kan wel adviseren welke boeken te nemen.
 • Ik ben heel geduldig en leg het simpel uit zonder teveel moeilijke woorden. En ik kan voldoende oefeningen voorzien.
 •  Ik kan geen diploma uitreiken of zelfs succes beloven. Dat zit in jezelf en zal komen mits voldoende oefenen.